Sanayi

Anasayfa > Edirne'de Sanayi

Edirne Sanayi

  

Edirne’den Avrupa Birliği ülkeleri olan Yunanistan ve Bulgaristan’a 2’si demiryolu, 4’ü karayolu olmak üzere toplam 6 adet sınır kapısı mevcuttur.


Sanayi genel olarak tarıma dayalı ürünleri işleme ve bununla ilgili makine sanayisi (ayçiçeği, çeltik, buğday işleme), hayvancılık ve süt ürünleri (süt, peynir, et, yoğurt), maden ocakları ve tekstil sanayisi ağırlıklıdır.


İlin güneyinde bulunan Saroz Körfezi rüzgâr enerjisi bakımından yatırım yapılabilecek bir bölgedir.


Tarım arazilerinin çok ve sulanabilir olması, Edirne’yi ülkemiz tarım üretiminde söz sahibi yapmıştır. Ülke çeltik üretiminin yarısı, ayçiçeği üretimini % 25 i, buğday üretiminin % 3 ü ilimizde yapılmaktadır.


Edirne’de buğday, ayçiçeği ve çeltik başta olmak üzere birçok tarım ürününün ticaretinin yapıldığı 4 adet önemli Ticaret Borsası bulunmaktadır. Ülkemizin de önde gelen borsaları arasında yer alan Edirne Ticaret Borsası ve Uzunköprü Ticaret Borsaları ülkemiz hububat fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Lalapaşa-Vaysal köyü yatağında Altın-Gümüş, Enez (Çavuşköy, Yenice, Hisarlı) yatağında Bentonit, Lalapaşa Yataklarında Çimento Hammaddeleri, Lalapaşa (Vaysal Köyü) zuhurlarında Florit, Lalapaşa-Taşlımüsellim, Domurcalı Sahasında Fosfat, Lalapaşa yatağında Kil, İpsala (Sultan Köyü) yatağında Manganez, Demirhanlı, Küçükdoğanca, Karayusuflu, Uzunköprü-Harmanlı yataklarında linyit kömürü gibi madenler bulunduğu tespit edilmiştir.


MTA verilerine göre İl sınırları içerisindeki muhtemel ve görünür kömür rezervleri toplamı 115 milyon/ton dur. Yüksek kalorili olmayan il kömürlerinin değerlendirilebilmesi için il sınırları içerisine kurulacak kömürle çalışan bir elektrik üretim santrali Ülkemiz ve il ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün verilerine göre İlimizin linyit rezervleri Demirhanlı'da 56,874 milyon ton kaynak, Meriç Karayusuflu' da 18,397 milyon ton muhtemel, Meriç Küçükdoğanca ‘da 5,755 milyon ton kaynak, Uzunköprü Harmanlı' da 13,556 milyon ton kaynak, Enez Çavuşköy’de 1,500 milyon ton muhtemel rezerv gözükmektedir. Ancak bu rezervler yapılan ve yapılacak olan sondajlara göre kesinlik kazanacaktır. İlimizde çıkarılan linyit kömürleri genellikle Trakya Bölgesindeki sanayi kuruluşlarının ve İlimizin ihtiyacını karşılamaktadır.