Portal Hakkında

Anasayfa > Portal Hakkında

Portal Hakkında

  

PORTALIN AMACI


    Portalın genel amacı; Edirne İlinin sanayi potansiyeli ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) kapasitesini tespit ederek, sanayinin gelişmesine ve rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca;


  • Edirne ilinin ve sanayicisinin tanıtımını yapmak,

  • Edirne sanayisi ile ilgili güncel istatistiki bilgileri yayınlamak,

  • Edirne sanayisi ile ilgili son haber ve duyuruları yayınlamak,

  • Edirne’de faaliyet gösteren sanayi işletmeleri ve teknopark firmalarının hakkındaki bilgileri tek çatı altında faklı alternatif arama seçenekleri kullanarak yayınlamak,

  • Edirne sanayicisinin ve teknopark firmalarının rekabet gücünü artırmak,

  • Edirne sanayisinin geleceğe dönük planlama ve stratejisine katkı sağlamak,

  • Edirne İlindeki sanayi kuruluşları ve teknopark firmalarının yapmış olduğu Ar-Ge faaliyetlerinin ortak bir platformda birleştirilerek, sanayi-üniversite işbirliğinin güçlendirilmesine ve sanayide rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak,

  • Edirne İli sanayi potansiyelinin ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) kapasitesinin tespit edilerek, güncel ve doğru bilgilere dayanan, sayısal, görsel ve sorgulanabilir öznitelik bilgilerine sahip Sanayi ve Ar-Ge Yetenek Envanterinin oluşturulması,

  • Toplanan veriler Sanayi ve Ar-Ge Yetenek Envanteri veri tabanına işlenmesi ile birlikte sahadan toplanan konumsal verilerden de yararlanarak Sanayi ve Ar-Ge Yetenek Envanterine ait sayısal, görsel ve sorgulanabilir tematik haritaları hazırlamak ve veri tabanındaki veri türlerine göre analizler yapmak,

  • Dünya’nın her yerinden Edirne sanayicisine ve teknopark firmalarına kolayca ulaşılmasını sağlamaktır.


vali